Instrukcja

wykonania zdjęć

Do zgłoszenia dołącz zdjęcia

Przodu pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną

Tyłu pojazdu

Przodu i tyłu pojazdu od drugiej strony

Strefy uszkodzenia

Zbliżenia na szkodę

Przebiegu pojazdu

wzór dowodu rejestracyjnego otrzymanego przy zakupie samochodu używanego Gdańsk

Dwóch stron dowodu rejestracyjnego

Numeru VIN (znajdziesz go np. za szybą przednią)